ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดแบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
685
เดือนที่แล้ว
1,085
ปีนี้
685
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
26,857
ไอพี ของคุณ
54.91.62.236

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านฝายแก้ว - บ้านดงป่าสัก ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 31 สิงหาคม 2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน20 สิงหาคม 2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ก่อสร้างลานตากสมุนไพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุปผาราม องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน20 สิงหาคม 2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน20 สิงหาคม 2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ก่อสร้างอาคารห้องล้างเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน20 สิงหาคม 2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุปผาราม องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน20 สิงหาคม 2564
ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าอาคาร ตลาดข้าวสารเปลือกประจำตำบล บ้านแหด หมู่ที่ 12 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประเภทอาคาร รพ.สต. ในพื้นที่ตำบลฝายแก้ว 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว จำนวน 4 โครงการ29 ธันวาคม 2563
ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประเภทอาคาร รพ.สต. บ้านดงป่าสัก จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน29 ธันวาคม 2563
ประกาศเผยแพร่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 - บ้านแหด หมู่ที่ 12 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน04 ธันวาคม 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)02 ธันวาคม 2563
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งพัง จำนวน 2 โครงการ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 และ บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน18 พฤศจิกายน 2563
ประกาศเผยแพร่โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ Over Lay จำนวน 2 โครงการ บ้านน้ำใส หมู่ที่ 5 และ บ้านบุปผาราม หมู่ที่ 9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 13 พฤศจิกายน 2563
ประกาศเผยแพร่โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านน้ำต้วน หมู่ที่ 8 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน11 พฤศจิกายน 2563
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 256401 ตุลาคม 2563
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างประเภทอาคาร รพ.สต. 2 แห่ง จำนวน 4 โครงการ02 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างประเภทอาคาร รพ.สต. 2 แห่ง จำนวน 2 โครงการ21 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน08 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนนลาดยาง หมู่ 17 - หมู่ 427 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะเงินจ่ายขาดสะสม ปี 2562 โครงการก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม ในพื้นที่ตําบลฝายแก้ว จำนวน 2 โครงการ06 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะเงินจ่ายขาดสะสม ปี 2562 โครงการงก่อสร้างงานประเภทอาคารในพื้นที่ตําบลฝายแก้ว จำนวน 5 โครงการ24 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะเงินจ่ายขาดสะสม ปี 2562 โครงการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ตำบลฝายแก้ว จำนวน 5 โครงการ24 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะเงินจ่ายขาดสะสม ปี 2562 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ23 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะเงินจ่ายขาดสะสม ปี 2562 โครงการซ่อมตลิ่งพัง หมู่ 522 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะเงินจ่ายขาดสะสม ปี 2562 โครงการซ่อมตลิ่งพัง หมู่ 3 21 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะงานซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ตำบลฝายแก้ว06 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงป้ายบอกทาง หมู่ 3 06 พฤศจิกายน 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลาง โครงการปรัปบรุงถนนลาดยางแบบ Over Lay บ้านน้ำใส หมู่ที่ 5 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน10 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ Over Lay บ้านบุปผาราม หมู่ที่ 9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน10 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งพัง บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน09 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งพัง บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน09 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา บ้านน้ำต้วน หมู่ที่ 8 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน26 ตุลาคม 2563
ประกาศราคากลางจ้างขุดลอกลำห้วยแหด หมู่ที่ 3 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน15 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางซ่อมแซมคันสระน้ำหมู่บ้าน บ้านบุปผาราม หมู่ที่ 9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน15 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำ บ้านแหด หมู่ที่ 12 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน15 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำ บ้านนิคม หมู่ที่ 15 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน15 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำ บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน15 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน02 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางขุดลอกลำห้วยขยอม ม.15 และปรับปรุงฝายห้วยแหดน้อย ม.1221 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการก่อสร้างถนน บ้านหมู่ที่ 1,2,4,5,9,11,17 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน05 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการก่อสร้างโรงเก็บเรือแข่ง บ้านหัวเวียงเหนือ หมู่ 6 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน05 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บ้านคั้งถี่ หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน05 กุมภาพันธ์ 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 256401 ธันวาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 256401 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 256401 ตุลาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 256401 กันยายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 256402 สิงหาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 256401 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 256401 มิถุนายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 256403 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 256430 มีนาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 256401 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 256401 มกราคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 256301 ธันวาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 256302 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 256301 ตุลาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 256304 กันยายน 2563
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1