ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
271
เดือนที่แล้ว
2,390
ปีนี้
13,036
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
39,208
ไอพี ของคุณ
34.239.167.149

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงกั้นดิน บ้านฝายแก้ว หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น บ้านคั้งถี่ หมู่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 มิถุนายน 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ห้องล้างเครื่องมือแพทย์24 มกราคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างลานตากสมุนไพร รพสต.บ้านบุปผาราม24 มกราคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุปผาราม24 มกราคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ้อมแซมถนนลาดยางแบบ Over lay 24 มกราคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 256424 มกราคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งน้อย ประจำปีงบประมาณ 256524 มกราคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าล้อ ประจำปีงบประมาณ 256524 มกราคม 2565
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านฝายแก้ว - บ้านดงป่าสัก ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 31 สิงหาคม 2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน20 สิงหาคม 2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ก่อสร้างลานตากสมุนไพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุปผาราม องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน20 สิงหาคม 2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน20 สิงหาคม 2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ก่อสร้างอาคารห้องล้างเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน20 สิงหาคม 2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุปผาราม องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน20 สิงหาคม 2564
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น บ้านคั้งถี่ หมู่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 1 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)18 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านฝายแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (โดยวิธีคัดเลือก)18 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงป่าสัก(ห้วยก๋วง) หมู่ที่ 10 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)23 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหด หมู่ที่ 12 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)03 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายแก้ว (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)24 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารออกกำลังกาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุปผาราม (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)22 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานตากสมุนไพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุปผาราม (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)14 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (โดยวิธีคัดเลือก)21 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 1 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (โดยวิธีคัดเลือก)21 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำต้วน หมู่ที่ 8 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (โดยวิธีคัดเลือก)04 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโรงจอดรถเพลิงเหล็ก 1 ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงป่าสัก (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)17 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านฝายแก้ว - บ้านดงป่าสัก ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (โดยวิธีคัดเลือก)15 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างประเภทอาคาร รพ.สต. 2 แห่ง จำนวน 4 โครงการ02 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างประเภทอาคาร รพ.สต. 2 แห่ง จำนวน 2 โครงการ21 มกราคม 2564
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลาง โครงการปรัปบรุงถนนลาดยางแบบ Over Lay บ้านน้ำใส หมู่ที่ 5 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน10 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ Over Lay บ้านบุปผาราม หมู่ที่ 9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน10 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งพัง บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน09 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งพัง บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน09 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา บ้านน้ำต้วน หมู่ที่ 8 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน26 ตุลาคม 2563
ประกาศราคากลางจ้างขุดลอกลำห้วยแหด หมู่ที่ 3 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน15 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางซ่อมแซมคันสระน้ำหมู่บ้าน บ้านบุปผาราม หมู่ที่ 9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน15 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำ บ้านแหด หมู่ที่ 12 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน15 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำ บ้านนิคม หมู่ที่ 15 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน15 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำ บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน15 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน02 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางขุดลอกลำห้วยขยอม ม.15 และปรับปรุงฝายห้วยแหดน้อย ม.1221 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการก่อสร้างถนน บ้านหมู่ที่ 1,2,4,5,9,11,17 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน05 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการก่อสร้างโรงเก็บเรือแข่ง บ้านหัวเวียงเหนือ หมู่ 6 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน05 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บ้านคั้งถี่ หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน05 กุมภาพันธ์ 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 256508 เมษายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 256528 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565 31 มกราคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 256401 ธันวาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 256401 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 256401 ตุลาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 256401 กันยายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 256402 สิงหาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 256401 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 256401 มิถุนายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 256403 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 256430 มีนาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 256401 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 256401 มกราคม 2564
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1