ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
1,393
เดือนที่แล้ว
2,105
ปีนี้
9,336
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
35,508
ไอพี ของคุณ
34.231.247.88
การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

 

- เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

- เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

- เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

- เรื่อง กำหนดจำนวนประกาศและแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

- เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครเลือกตั้ง นายก/ส.อบต. (ด่วนที่สุด) สนง.กกต. แจ้งแก้ไขเพิ่มเติม แบบ สถ.ผถ. 4/2 (การเสียเงินได้บุคคลธรรมดา)

- ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ส.ถ.4/1 ส.ถ.4/2 และตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

- ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ผ.ถ.4/1 ผ.ถ.4/2 และตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

- แบบฟอร์มสำหรับแจ้งเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

- ระเบียบ/ประกาศ/แบบฟอร์มที่ใช้ในการเลือกตั้ง

- เรื่อง ขอเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้ง/ผู้สนับสนุนรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

- แจ้งประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

- ประชาสัมพันธ์ สีของบัตรเลือกตั้ง อบต.

- ประชาสัมพันธ์ ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

- ประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส"ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

- สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น


 
01 พฤศจิกายน 2564