ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
271
เดือนที่แล้ว
2,390
ปีนี้
13,036
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
39,208
ไอพี ของคุณ
34.239.167.149
1
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼️องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว‼️????
แจ้งประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
โทร 054-783709 ต่อ 112
04 กรกฎาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼️ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว‼️????
เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ตามแผนอัตรากำลังที่ว่างลง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
30 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว  ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼️ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว‼️????
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว
ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวสอบมาแสดงในวันทดสอบด้วย
28 มิถุนายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼️ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว‼️????
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว
ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวสอบมาแสดงในวันทดสอบด้วย
24 มิถุนายน 2565

‼️ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว‼️ ❌เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565❌,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
24 มิถุนายน 2565

โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สารชีวภัณฑ์,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼️องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ ‼️????
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรกรตำบลฝายแก้ว ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตร นายจำเนียร กันจะนา บ้านปัวชัย หมู่ที่ 7 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน????
08 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว????
‼เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา คือ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ประเภทจ้างตามภารกิจ  ติดต่อสอบถามได้ที่ 054783709 ต่อ 114
????การรับสมัคร : วันที่ 13 - 22 มิถุนายน 2565
????ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
#ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัคร ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
#ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
????????????โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้????????????
02 มิถุนายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอืน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

01 มิถุนายน 2565

เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝายแก้ว กรณีเหตุพิเศษเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID),องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼️ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว‼️????
❌เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝายแก้ว กรณีเหตุพิเศษเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)❌
#หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งผ่านทาง กลุ่ม Line ห้องเรียน และผ่านทาง Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบต่อไป
20 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ สารชีวภัณฑ์,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼️ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว‼️????-
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ สารชีวภัณฑ์
ให้เกษตรกรในหมู่บ้านทราบ และให้ผู้สนใจกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ แล้วกรุณารวบรวมใบสมัครส่งให้ งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อจะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการและแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้แต่ละหมู่บ้านทราบต่อไป ????????????รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้????????????
20 พฤษภาคม 2565

 ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 (ฮ.ศ 1443),องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

????‼️ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ‼️???? ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 (ฮ.ศ 1443) ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบโดยทั่วกัน ????????????รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้????????????

20 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำ ทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
18 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

????‼️องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว‼️???? ขอประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ โดยให้ประชาชน หน่วยงานราชการ ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้????????????

18 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดที่ดินที่ทำกินให้ชุมชน (คทช.),องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

????‼️องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว‼️???? ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เรื่องโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดที่ดินที่ทำกินให้ชุมชน (คทช.) สามารถขอรับการสนับสนุนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่่ส่งมาพร้อมนี้????????????

11 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดที่ดินที่ทำกินให้ชุมชน (คทช.),องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

????‼️องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว‼️???? ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เรื่องโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดที่ดินที่ทำกินให้ชุมชน (คทช.) สามารถขอรับการสนับสนุนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่่ส่งมาพร้อมนี้????????????

11 พฤษภาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (132 รายการ)