ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
271
เดือนที่แล้ว
2,390
ปีนี้
13,036
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
39,208
ไอพี ของคุณ
34.239.167.149
นางอาริดา เอี่ยมพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวนงนุช จันทวงค์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวมาลี ขาเหล็ก
ครู


นางจันทรา เสาวมาลย์
ครู


นางเมตตา เพชรดิน
ครู


นางสาวรัตติกาล ซอระสี
ครู


นางเดือนรัตน์ ขัดแก้ว
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางนิตยาภรณ์ ดาบแก้ว
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางสาววิลาวัลย์ อามาตย์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางสุดใจ ไชยวงศ์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางสาวพิมพา ยะขัติ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางสาวอรุณรัตน์ จินะ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางมันทนี ธิอูป
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)


นางเสาวภา ศูนย์พานิช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวจิรัชญา สุฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวเรืองนิตย์ พังจันทร์ตา
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)