ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดแบบสำรวจความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
368
เดือนที่แล้ว
2,338
ปีนี้
10,639
ปีที่แล้ว
2,406
ทั้งหมด
13,045
ไอพี ของคุณ
3.226.245.48
นางอาริดา เอี่ยมพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวนงนุช จันทวงค์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวมาลี ขาเหล็ก
ครู


นางจันทรา เสาวมาลย์
ครู


นางเมตตา เพชรดิน
ครู


นางสาวรัตติกาล ซอระสี
ครู


นางกรทิพย์ ปัวน้อย
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางนิตยาภรณ์ ดาบแก้ว
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางสาววิลาวัลย์ อามาตย์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางสุดใจ ไชยวงศ์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางสาวพิมพา ยะขัติ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางสาวอรุณรัตน์ จินะ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางสาวสาวิตรี โพธิ์พุธ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางมันทนี ธิอูป
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)


นางเสาวภา ศูนย์พานิช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวจิรัชญา สุฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี