ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดแบบสำรวจความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
1,176
เดือนที่แล้ว
2,338
ปีนี้
11,447
ปีที่แล้ว
2,406
ทั้งหมด
13,853
ไอพี ของคุณ
18.204.55.168
นางนภาพร พิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางจันทนา เอี่ยมอุดม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางธัญพร ฝายนันชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสุภา นาระทะ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสุมิตรา ดู่มณี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นายกิตติ ตั้งมุทาสวัสดิ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นายมนัสพงษ์ ระลึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางณัฐิตา บุญตัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางศุภวรรณ อรัญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางนฤมล พรมต๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายธนากร สวนเครื่อง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวสันต์ คำชมภู
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวรัชนี ธนะวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ