ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดแบบสำรวจความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,031
เดือนที่แล้ว
2,338
ปีนี้
11,302
ปีที่แล้ว
2,406
ทั้งหมด
13,708
ไอพี ของคุณ
3.235.107.209
นางสาววาลาลักษณ์ จันต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสุรพงษ์ ริพล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางลัดดา มะศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายพนม ด้วงทอง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาววิไลวรรณ สุทธเขต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายกิตติชัย ธรรมคุณ
นิติกรปฏิบัติการ


นางเดือนเพ็ญ เจดีย์กัน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายณัชพล บุญตาม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายนวพล สุกุนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นางสาวอโณทัย ไชยวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายผ่าน จักสี
พนักงานขับรถยนต์


นายสมคิด คำแคว่น
พนักงานขับรถยนต์


นายวรวุฒิ งามอ่อน
ภารโรง


นางสาวภาวิดา จุมพลศรี
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)


นางสาวมิ่งขวัญ สองเมืองแก่น
แม่บ้าน