ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดแบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
993
เดือนที่แล้ว
1,066
ปีนี้
3,942
ปีที่แล้ว
16,037
ทั้งหมด
22,385
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171
นางสาววาลาลักษณ์ จันต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสุรพงษ์ ริพล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางลัดดา มะศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายพนม ด้วงทอง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาววิไลวรรณ สุทธเขต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายกิตติชัย ธรรมคุณ
นิติกรปฏิบัติการ


นางเดือนเพ็ญ เจดีย์กัน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายณัชพล บุญตาม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายนวพล สุกุนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นางสาวอโณทัย ไชยวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายผ่าน จักสี
พนักงานขับรถยนต์


นายสมคิด คำแคว่น
พนักงานขับรถยนต์


นายวรวุฒิ งานอ่อน
พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)


นางสาวภาวิดา จุมพลศรี
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)


นางสาวมิ่งขวัญ สองเมืองแก่น
แม่บ้าน