ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดแบบสำรวจความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,031
เดือนที่แล้ว
2,338
ปีนี้
11,302
ปีที่แล้ว
2,406
ทั้งหมด
13,708
ไอพี ของคุณ
3.235.107.209
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ มาตรฐานการมีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม21 ก.ค. 2563
2ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส18 มิ.ย. 2563
3ประกาศจรรยาบรรณของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว17 มิ.ย. 2563
4ประกาศแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต และคอรัปชั่นของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 17 มิ.ย. 2563
5ประกาศ เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 17 มิ.ย. 2563
6คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว 17 มิ.ย. 2563
7มาตรการการป้องกันการรับสินบน17 มิ.ย. 2563
8มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ17 มิ.ย. 2563
9มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ17 มิ.ย. 2563
10มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว17 มิ.ย. 2563
11มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง17 มิ.ย. 2563

1