ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดแบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
685
เดือนที่แล้ว
1,085
ปีนี้
685
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
26,857
ไอพี ของคุณ
54.91.62.236
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ มาตรฐานการมีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม21 ก.ค. 2563
2ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส18 มิ.ย. 2563
3มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง17 มิ.ย. 2563
4มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว17 มิ.ย. 2563
5มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ17 มิ.ย. 2563
6มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ17 มิ.ย. 2563
7มาตรการการป้องกันการรับสินบน17 มิ.ย. 2563
8คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว 17 มิ.ย. 2563
9ประกาศ เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 17 มิ.ย. 2563
10ประกาศแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต และคอรัปชั่นของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 17 มิ.ย. 2563
11ประกาศจรรยาบรรณของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว17 มิ.ย. 2563

1