ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดแบบสำรวจความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,031
เดือนที่แล้ว
2,338
ปีนี้
11,302
ปีที่แล้ว
2,406
ทั้งหมด
13,708
ไอพี ของคุณ
3.235.107.209
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการให้บริการ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุปผาราม)10 มิ.ย. 2563
2คู่มือการให้บริการ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงป่าสัก)10 มิ.ย. 2563
3คู่มือการให้บริการ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายแก้ว)10 มิ.ย. 2563
4คู่มือการให้บริการ รูปแผนผังขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัตราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)10 มิ.ย. 2563
5คู่มือการให้บริการ ตารางการเก็บขยะหมู่บ้านตำบลฝายแก้ว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)10 มิ.ย. 2563
6คู่มือการให้บริการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 10 มิ.ย. 2563
7คู่มือการให้บริการ กระบวนการให้คำปรึกษา แนะนำในด้านกฏหมาย 10 มิ.ย. 2563
8คู่มือการให้บริหาร (ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)10 มิ.ย. 2563
9คู่มือการให้บริการ (พัฒนาชุมชน)10 มิ.ย. 2563
10คู่มือการให้บริการ (กองคลัง)10 มิ.ย. 2563
11คู่มือการให้บริการ (กองช่าง)10 มิ.ย. 2563
12ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว7 มิ.ย. 2562
13ขั้นตอนการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว7 มิ.ย. 2562
14ขั้นตอนจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน6 มิ.ย. 2562
15ขั้นตอนจัดเก็บภาษีป้าย6 มิ.ย. 2562
16ขั้นตอนจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่6 มิ.ย. 2562
17คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ สาธารณสุข6 มิ.ย. 2562
18คำขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร สาธารณสุข6 มิ.ย. 2562
19ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร6 มิ.ย. 2562
20การรับเรื่องราวร้องทุกข์6 มิ.ย. 2562

12  >> >|