ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,249
เดือนที่แล้ว
2,161
ปีนี้
16,175
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
42,347
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180
ลำดับรายการวันที่
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงกันดิน บ้านฝายแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน30 มิ.ย. 2565
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น บ้านคั้งถี่ หมู่ที่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน30 มิ.ย. 2565
3แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 256528 ม.ค. 2565
4แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รพ.สต.ตำบล ทั้ง 3 แห่ง11 พ.ย. 2564
5แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25649 เม.ย. 2564
6แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประเภทอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 4 โครงการ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน25 ธ.ค. 2563
7แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประเภทอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 โครงการ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน25 ธ.ค. 2563
8แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัานทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 - บ้านแหด หมู่ที่ 12 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน24 พ.ย. 2563
9แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งพัง จำนวน 2 โครงการ บ้านทุ่งน้อย หมุ่ที่ 4 และ บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน17 พ.ย. 2563
10แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ Over Lay จำนวน 2 โครงการ บ้านน้ำใส ม.5 และ บ้านบุปผาราม ม.9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน12 พ.ย. 2563
11แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านน้ำต้วน หมู่ที่ 8 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน10 พ.ย. 2563
12แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ประจำปีงบประมาณ 256424 ก.ย. 2563
13แผนการจัดซื้อจัดจ้างถนนลาดยางแบบ Over Lay จำนวน 3 โครงการ4 ก.ย. 2563
14แผนการจัดซื้อจัดจ้างขุดลอก 5 โครงการ หมู่ที่ 3,9,12,15,1615 มิ.ย. 2563
15แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 256310 มิ.ย. 2563
16แผนจัดซื้อจัดจ้างขุดลอกลำห้วยฝายขยอม ม.15 และปรับปรุงฝายห้วยแหดน้อย บ้านแหด ม.12 ประจำปี 256310 มิ.ย. 2563
17แผนจัดซื้อจัดจ้างถนนลาดยาง ม.3-ม.10 ประจำปี 256310 มิ.ย. 2563
18แผนจัดซื้อจัดจ้างถนนลาดยาง ม.17-ม.4 ประจำปี 256310 มิ.ย. 2563
19แผนจัดซื้อจัดจ้างซื้ออาหาร(เสริม) นมโรงเรียนสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน่านปัญญานุกูล, ศพด.ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 256310 มิ.ย. 2563
20แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 1 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 25629 ธ.ค. 2562

12  >> >|