ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดแบบสำรวจความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,031
เดือนที่แล้ว
2,338
ปีนี้
11,302
ปีที่แล้ว
2,406
ทั้งหมด
13,708
ไอพี ของคุณ
3.235.107.209
ลำดับรายการวันที่
1แผนการจัดซื้อจัดจ้างขุดลอก 5 โครงการ หมู่ที่ 3,9,12,15,1615 มิ.ย. 2563
2แผนจัดซื้อจัดจ้างซื้ออาหาร(เสริม) นมโรงเรียนสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน่านปัญญานุกูล, ศพด.ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 256310 มิ.ย. 2563
3แผนจัดซื้อจัดจ้างถนนลาดยาง ม.17-ม.4 ประจำปี 256310 มิ.ย. 2563
4แผนจัดซื้อจัดจ้างถนนลาดยาง ม.3-ม.10 ประจำปี 256310 มิ.ย. 2563
5แผนจัดซื้อจัดจ้างขุดลอกลำห้วยฝายขยอม ม.15 และปรับปรุงฝายห้วยแหดน้อย บ้านแหด ม.12 ประจำปี 256310 มิ.ย. 2563
6แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 256310 มิ.ย. 2563
7แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 1 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 25629 ธ.ค. 2562
8แผนจัดซื้อจัดจ้างสะพาน ถนน อาคาร ประจำปี 25636 ธ.ค. 2562
9แผนจัดซื้อจัดจ้างงานประเภทอาคาร 5 โครงการ ประจำปี 25623 ธ.ค. 2562
10แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานประเภทถนน 7 โครงการ ประจำปี 256329 พ.ย. 2562
11เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งานประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำปี 256329 พ.ย. 2562
12แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้กับเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 25631 ต.ค. 2562
13แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง (ชุมชนก๊อตสามขา) บ้านบุปผาราม หมู่ที่ 9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 256212 ก.พ. 2562
14แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 1 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 25629 ธ.ค. 2561
15แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบุปผาราม หมู่ที่ ต ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 25627 ธ.ค. 2561
16แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบุปผาราม หมู่ที่ 9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 25627 ธ.ค. 2561
17แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคั้งถี่ หมู่ที่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 256230 ต.ค. 2561
18แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคั้งถี่ หมู่ที่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 256210 ต.ค. 2561
19แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่2/2561 ประจำปี 25621 ต.ค. 2561
20แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่2/2561 ประจำปี 25621 ต.ค. 2561

12  >> >|