ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดแบบสำรวจความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,031
เดือนที่แล้ว
2,338
ปีนี้
11,302
ปีที่แล้ว
2,406
ทั้งหมด
13,708
ไอพี ของคุณ
3.235.107.209
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว11 มิ.ย. 2563
2คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (นิติกร)10 มิ.ย. 2563
3คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการให้คำปรึกษา แนะนำในด้านกฏหมาย (นิติกร)10 มิ.ย. 2563
4คู่มือการปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงป่าสัก)10 มิ.ย. 2563
5คู่มือการปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุปผาราม)10 มิ.ย. 2563
6คู่มือการปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายแก้ว)10 มิ.ย. 2563
7คู่มือการปฏิบัติงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)10 มิ.ย. 2563
8คู่มือการปฏิบัติงาน (พัฒนาชุมชน)10 มิ.ย. 2563
9คู่มือการปฏิบัติงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)10 มิ.ย. 2563
10คู่มือการปฏิบัติงาน (กองช่าง)10 มิ.ย. 2563
11คู่มือการปฏิบัติงาน (กองคลัง)10 มิ.ย. 2563
12คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน10 มิ.ย. 2563
13คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ อบต.ฝายแก้ว22 มิ.ย. 2562
14คู่มือระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคาร22 มิ.ย. 2562
15คู่มือระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม22 มิ.ย. 2562
16คู่มือระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างชลประทาน22 มิ.ย. 2562
17คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 255722 มิ.ย. 2562
18คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ22 มิ.ย. 2562
19คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC7 มิ.ย. 2562

1