ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดแบบสำรวจความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
368
เดือนที่แล้ว
2,338
ปีนี้
10,639
ปีที่แล้ว
2,406
ทั้งหมด
13,045
ไอพี ของคุณ
3.226.245.48
ลำดับรายการวันที่
1ดัชนีข้อมูลข่าวสาร24 มิ.ย. 2562
2พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 254024 มิ.ย. 2562
3กฏหมายที่เกี่ยวข้อง24 มิ.ย. 2562
4ขั้นตอนการใช้บริการ24 มิ.ย. 2562
5แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน24 มิ.ย. 2562
6แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร24 มิ.ย. 2562
7แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม24 มิ.ย. 2562
8สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)24 มิ.ย. 2562
9รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 24 มิ.ย. 2562
10รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว24 มิ.ย. 2562
11การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 254024 มิ.ย. 2562
12แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254024 มิ.ย. 2562
13รายงานงบประมาณหรือรายจ่ายประจำปี24 มิ.ย. 2562
14แผนพัฒนาท้องถิ่น24 มิ.ย. 2562
15แผนการป้องกันการทุจริต24 มิ.ย. 2562
16ประกาศคณะรัฐมนตรี24 มิ.ย. 2562
17คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC24 มิ.ย. 2562
18ประกาศราชกิจจานุเบกษา24 มิ.ย. 2562
19แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร24 มิ.ย. 2562
20สรุปผลรายงานสถิติผู้มาใช้บริการ24 มิ.ย. 2562

12  >> >|