ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดแบบสำรวจความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
368
เดือนที่แล้ว
2,338
ปีนี้
10,639
ปีที่แล้ว
2,406
ทั้งหมด
13,045
ไอพี ของคุณ
3.226.245.48
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 256218 มิ.ย. 2563
2รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)18 มิ.ย. 2563
3การดำเนินการนโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล18 มิ.ย. 2563
4ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการชำนาญการ17 มิ.ย. 2563
5ดำเนินการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง17 มิ.ย. 2563
6ดำเนินการรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ17 มิ.ย. 2563
7ดำเนินการรับโอนข้าราชการกทม.สามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ17 มิ.ย. 2563
8ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งปีแรก)17 มิ.ย. 2563
9ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต.ฝายแก้ว ครั้งที่1 ปีงบประมาณ 256317 มิ.ย. 2563
10ฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว17 มิ.ย. 2563
11มาตราการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ16 มิ.ย. 2563
12หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล16 มิ.ย. 2563
13รายงานผลการดำเนินงานด้านงานบุคลากร16 มิ.ย. 2563
14นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล10 มิ.ย. 2563
15มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง ประเภท ทั่วไป (2)15 พ.ย. 2562
16มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง ประเภท ทั่วไป (1)15 พ.ย. 2562
17มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง ประเภท วิชาการ (2)15 พ.ย. 2562
18มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง ประเภท วิชาการ (1)15 พ.ย. 2562
19มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง ประเภท อำนวยการ15 พ.ย. 2562
20มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง ประเภท บริหารท้องถิ่น15 พ.ย. 2562

12  >> >|