ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
271
เดือนที่แล้ว
2,390
ปีนี้
13,036
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
39,208
ไอพี ของคุณ
34.239.167.149
ลำดับรายการวันที่
1รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 25657 เม.ย. 2565
2รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25654 มี.ค. 2565
3รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 25654 ก.พ. 2565
4 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 256431 ธ.ค. 2564
5งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256427 ธ.ค. 2564
6 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25641 ธ.ค. 2564
7 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 25641 พ.ย. 2564
8รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 25645 ต.ค. 2564
9รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 25643 ก.ย. 2564
10รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25642 ส.ค. 2564
11 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25644 มิ.ย. 2564
12 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 25645 พ.ค. 2564
13 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 25645 เม.ย. 2564
14 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25645 มี.ค. 2564
15 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 25645 ก.พ. 2564
16 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 25635 ม.ค. 2564
17 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25633 ธ.ค. 2563
18 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 25633 พ.ย. 2563
19 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 25635 ต.ค. 2563
20 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 25633 ก.ย. 2563

12  >> >|