ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดแบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
993
เดือนที่แล้ว
1,066
ปีนี้
3,942
ปีที่แล้ว
16,037
ทั้งหมด
22,385
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171
ลำดับรายการวันที่
1 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25644 มิ.ย. 2564
2 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 25645 พ.ค. 2564
3 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 25645 เม.ย. 2564
4 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25645 มี.ค. 2564
5 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 25645 ก.พ. 2564
6 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 25635 ม.ค. 2564
7 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25633 ธ.ค. 2563
8 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 25633 พ.ย. 2563
9 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 25635 ต.ค. 2563
10 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 25633 ก.ย. 2563
11 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25633 ส.ค. 2563
12 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 25633 ก.ค. 2563
13 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25635 มิ.ย. 2563
14 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 25635 พ.ค. 2563
15 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 25633 เม.ย. 2563
16 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 25632 มี.ค. 2563
17รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 25635 ก.พ. 2563
18รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 256222 ม.ค. 2563
19รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256222 ม.ค. 2563
20รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 256222 ม.ค. 2563

123  >> >|