ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,249
เดือนที่แล้ว
2,161
ปีนี้
16,175
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
42,347
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180
ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 4 [ 20 มิถุนายน 2565 ]24 มิ.ย. 2565
2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 528 เม.ย. 2565
3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1 28 เม.ย. 2565
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570)17 ก.พ. 2565
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 36 ส.ค. 2564
6แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/25646 ส.ค. 2564
7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/256325 ก.พ. 2564
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 23 เม.ย. 2563
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 22 ม.ค. 2563
10แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)25 มิ.ย. 2562

1