ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดแบบสำรวจความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
368
เดือนที่แล้ว
2,338
ปีนี้
10,639
ปีที่แล้ว
2,406
ทั้งหมด
13,045
ไอพี ของคุณ
3.226.245.48


หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบใบขอยืมพัสดุ (งานพัสดุ) 28 เม.ย. 2563กองคลังDownload
แบบขอรับการสนับสนุนน้ำ (งานป้องกันและบรรเทาฯ) 17 มิ.ย. 2562สำนักงานปลัดDownload
แบบคำขอรับเงินศพผู้สูงอายุ (งานพัฒนาชุมชน) 17 มิ.ย. 2562สำนักงานปลัดDownload
แบบคำร้องทะเบียนเกษตรกร (งานเกษตร) 17 มิ.ย. 2562สำนักงานปลัดDownload
แบบคำร้องทุกข์ร้องเรียนด้วยตนเอง ((งานนิติกร) 17 มิ.ย. 2562สำนักงานปลัดDownload
แบบคำร้องทุกข์ร้องเรียนโทรศัพท์ (งานนิติกร) 17 มิ.ย. 2562สำนักงานปลัดDownload
แบบยื่นความจำนงด้านปศุสัตว์ (งานเกษตร) 17 มิ.ย. 2562สำนักงานปลัดDownload
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย (งานป้องกันและบรรเทาฯ) 17 มิ.ย. 2562สำนักงานปลัดDownload
แบบบสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง (งานเกษตร) 17 มิ.ย. 2562สำนักงานปลัดDownload
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน (งานนิติกร) 17 มิ.ย. 2562สำนักงานปลัดDownload
แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช (งานเกษตร) 17 มิ.ย. 2562สำนักงานปลัดDownload
ใบขอสูบน้ำ (งานเกษตร) 17 มิ.ย. 2562สำนักงานปลัดDownload
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (งานพัฒนาชุมชน) 17 มิ.ย. 2562สำนักงานปลัดDownload
ลงทะเบียนเบี้ยความพิการ (งานพัฒนาชุมชน) 17 มิ.ย. 2562สำนักงานปลัดDownload
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผูัสูงอายุ (งานพัฒนาชุมชน) 17 มิ.ย. 2562สำนักงานปลัดDownload
แบบแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ (งานเกษตร) 17 มิ.ย. 2562สำนักงานปลัดDownload
คำขอจดทะเบียน (งานจัดเก็บรายได้) 17 มิ.ย. 2562กองคลังDownload
คำร้องขอแจ้งยกเลิกกิจการ (งานจัดเก็บรายได้) 17 มิ.ย. 2562กองคลังDownload
คำร้องทะเบียนพาณิชย์ (งานจัดเก็บรายได้) 17 มิ.ย. 2562กองคลังDownload
คำร้องทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้) 17 มิ.ย. 2562กองคลังDownload
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1