ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,249
เดือนที่แล้ว
2,161
ปีนี้
16,175
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
42,347
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180นายวิฑูรย์ จิณะเสน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว
ช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 080-7933975
E-mail : faikaew55000@gmail.com

นายวรวุฒิ มูลจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว
ช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 091-8577739
E-mail : faikaew55000@gmail.com

นางสาววาลาลักษณ์ จันต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัด
ช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์
092-2996526
E-mail : faikaew55000@gmail.com

นางทศพร จันต๊ะวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์
081-7710306
E-mail : faikaew55000@gmail.com
นายกฤษณ ท้าวบรรพต
ผู้อำนวยการกองช่าง
ช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์
081-7240389
E-mail : faikaew55000@gmail.com

นางอาริดา เอี่ยมพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 088-2941681
E-mail : faikaew55000@gmail.com
นายเสนอ จิตอารี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 062-5425473
E-mail : faikaew55000@gmail.com