ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดแบบสำรวจความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,031
เดือนที่แล้ว
2,338
ปีนี้
11,302
ปีที่แล้ว
2,406
ทั้งหมด
13,708
ไอพี ของคุณ
3.235.107.209นายพิสิฏฐ์ บุญช่วย
ประธานสภา อบต.ฝายแก้ว

นายวีรชน จอมมี
รองประธานสภา อบต.ฝายแก้ว
นางชุติมา สุกุนา
เลขานุการสภา อบต.ฝายแก้ว


นายอำนวย กันฟอง
ส.อบต.หมู่ 1


นายอนุศิษฏ์ พรวิสิษฏ์
ส.อบต.หมู่ 2


นายทศพล สุระเวก
ส.อบต.หมู่ 2


นายพนัส อรัญ
ส.อบต.หมู่ 3


นางสาวศิริรัตน์ รัตนวิโรจน์
ส.อบต.หมู่ 3


นางสาวพัชราภรณ์ จ๋าวะนา
ส.อบต.หมู่ 4


นางอุบล ปัวน้อย
ส.อบต.หมู่ 5


นายกมล ไชยยาด
ส.อบต.หมู่ 5


นางมาลี สมเพชร์
ส.อบต.หมู่ 6


นายสนิท มณเฑียร
ส.อบต.หมู่ 6


นายสมาน ตามล
ส.อบต.หมู่ 7


นายโกมล เหล็กชาย
ส.อบต.หมู่ 8


นางวนัชพร ปิ่นนาค
ส.อบต.หมู่ 8


นายบุญมี ถือพัฒน์
ส.อบต.หมู่ 9


นายประสิทธิ์ หนองคำ
ส.อบต.หมู่ 9


นายชัชพงศ์ กุลเทพพรม
ส.อบต.หมู่ 10


นางจำเนียร์ นาวงค์
ส.อบต.หมู่ 10


นายเรวัตร ช่างกันทะ
ส.อบต.หมู่ 11


นายเสวียน ยีขาม
ส.อบต.หมู่ 11


นายสันตื์ชัย ชัยชะนะ
ส.อบต.หมู่ 12


นางศรีแพร ศรีวรษา
ส.อบต.หมู่ 12


นางอุไรพร กมลปิตุพงศ์
ส.อบต.หมู่ 13


นายสมศักดิ์ จอมมี
ส.อบต.หมู่ 14


นายสว่าง อาจษา
ส.อบต.หมู่ 15


นายสมเดช ปันคำ
ส.อบต.หมู่ 16


นายสุนทร บุญมี
ส.อบต.หมู่ 16


นายชาญเดช หนองภิวงค์
ส.อบต.หมู่ 17


นางกัลยาภัสร์ จันทร์ธนโชติกุล
ส.อบต.หมู่ 17