ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
271
เดือนที่แล้ว
2,390
ปีนี้
13,036
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
39,208
ไอพี ของคุณ
34.239.167.149
1
ตำบลฝายแก้ว ได้รับเกียรติบัตร,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

จังหวัดน่าน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับตำบลฝายแก้ว "เป็นสารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต" ในระดับดี เพื่อเชิดชูเกียรติ ตำบลที่มีผลการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

06 มิถุนายน 2565

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้ผ่านการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชน ระดับน่าอยู่ยั่งยืน,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้ผ่านการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชน ระดับน่าอยู่ยั่งยืน

29 มีนาคม 2565

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุปผาราม ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน(รพ.สส.พท.) อยู่ในระดับดีเยี่ยม,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
23 มิถุนายน 2564

เกียรติบัตร ผลงานระดับ "ดีมาก" ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ (Best Practice),องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564‼????
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้รับคัดเลือกผลงานระดับ "ดีมาก" ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ (Best Practice) ตามกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ณ หอประชุมอำเภอภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
02 มิถุนายน 2564

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบเกียรติบัตร นางสาววาลาลักษณ์  จันต๊ะ บุคคลที่เป็นแบบอย่างในการสนับสนุนและรักษามาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
09 ธันวาคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบเกียรติบัตร นางสาววิไลวรรณ  สุทธเขต บุคคลที่เป็นแบบอย่างในการสนับสนุนและรักษามาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
09 ธันวาคม 2563

กู้ชีพ ฝายแก้ว เป็นบุคคลดีเด่น (Team Work) ผู้มีจิตอาสา เสียสละ อุทิศตนเพื่องานการแพทย์ฉุกเฉิน,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
05 กุมภาพันธ์ 2563

โล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว จังหวัดน่าน ได้เข้าร่วมโครงการ "พัฒนากลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ" ในพื้นที่จังหวัดน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
19 ธันวาคม 2562

รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับดี (A)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
09 ธันวาคม 2562

มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
03 ธันวาคม 2562

รางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
22 สิงหาคม 2562

รางวัลผู้บริหาร อบต.ฝายแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
06 มิถุนายน 2562

รางวัลด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
05 มิถุนายน 2562

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ จังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตร ได้รับคะแนนสูงสุดของการประเมิน LPA ด้านธรรมมาภิบาล  ประจำปี 2561 ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
18 มีนาคม 2562

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ จังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตร ได้รับคะแนนสูงสุดของการประเมิน LPA ด้านการบริหารจัดการ ประจำปี 2561,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
18 มีนาคม 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (16 รายการ)