ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาลแบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
891
เดือนที่แล้ว
1,159
ปีนี้
4,999
ปีที่แล้ว
16,037
ทั้งหมด
23,442
ไอพี ของคุณ
18.204.2.231
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ประจำปี2564
‼????ในวันที่ 20 กันยายน 2564‼????
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้ดำเนินการโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อให้เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข และพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและองค์กร ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
21 กันยายน 2564