ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดแบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
993
เดือนที่แล้ว
1,066
ปีนี้
3,942
ปีที่แล้ว
16,037
ทั้งหมด
22,385
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171
ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) และวางแนวทางสำหรับจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

‼องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ‼ได้ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ร่วมกัน แก้ไขปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคณะกรรมพัฒนา อบต.ฝายแก้ว และประชาคมท้องถิ่น สำหรับพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่เพิ่มเติม และวางแนวทางสำหรับจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว


 
31 มีนาคม 2564