ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดแบบสำรวจความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,031
เดือนที่แล้ว
2,338
ปีนี้
11,302
ปีที่แล้ว
2,406
ทั้งหมด
13,708
ไอพี ของคุณ
3.235.107.209

 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

 

เลขที่ 388 หมู่ที่ 2 ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000


เบอร์โทรศัพท์ : 054783709

 

เบอร์โทรสาร : 054-783709 ต่อ 111


Website : www.faikaewnan.go.th


G-mail : faikaew55000@gmail.com

 

E-mail: info@faikaewnan.go.th

 

Facebook : อบต.ฝายแก้ว จ.น่าน

 

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

องค์การบริหารส่วนตำลฝายแก้ว

054-783709

 สำนักงานปลัด

FAX

111

งานนิติกร

112

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/งานพัฒนาชุมชน/งานวิชาการเกษตร

113

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน/งานบุคลากร

114

หัวหน้าสำนักงานปลัด

115

งานบริหารงานทั่วไป/งานธุรการ

116

 กองคลัง

งานพัสดุ

121

ผอ.กองคลัง

122

งานการเงินและบัญชี

123

งานจัดเก็บรายได้

124

กองช่าง

ธุรการกองช่าง

131

นายช่างโยธา

132

ผอ.กองช่าง

133

กองสาธารณสุขฯ

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

141

งานธุรการกองสาธารณสุขฯ

142

กองการศึกษาฯ

ผอ.กองการศึกษาฯ/งานธุรการกองการศึกษา

151

ผู้บริหาร

นายก

211

รองนายก นางพวงแก้ว พรมมิ

212

รองนายก นายบุญเลย นุราช

213

เลขาฯนายก

214

ปลัดฯ

222

รองปลัด

223

ศูนย์กฏหมาย

224

กิจการสภา

225

 ศูนย์ อปพร. ตำบลฝายแก้ว

0-5478-3710

 

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว