ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดแบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
993
เดือนที่แล้ว
1,066
ปีนี้
3,942
ปีที่แล้ว
16,037
ทั้งหมด
22,385
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171

 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

 

เลขที่ 388 หมู่ที่ 2 ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000


เบอร์โทรศัพท์ : 054783709

 

เบอร์โทรสาร : 054-783709 ต่อ 111


Website : www.faikaewnan.go.th


G-mail : faikaew55000@gmail.com

 

E-mail: info@faikaewnan.go.th

 

Facebook : อบต.ฝายแก้ว จ.น่าน

 

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

องค์การบริหารส่วนตำลฝายแก้ว

054-783709

 สำนักงานปลัด

FAX

054-783709 ต่อ 111

งานนิติกร

054-783709 ต่อ 112

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/งานพัฒนาชุมชน/งานวิชาการเกษตร

054-783709 ต่อ 113

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน/งานบุคลากร

054-783709 ต่อ 114

หัวหน้าสำนักปลัด

054-783709 ต่อ 115

งานบริหารงานทั่วไป/งานธุรการ

054-783709 ต่อ 116

 กองคลัง

งานพัสดุ

054-783709 ต่อ 121

ผอ.กองคลัง

054-783709 ต่อ 122

งานการเงินและบัญชี

054-783709 ต่อ 123

งานจัดเก็บรายได้

054-783709 ต่อ 124

กองช่าง

ธุรการกองช่าง

054-783709 ต่อ 131

นายช่างโยธา

054-783709 ต่อ 132

ผอ.กองช่าง

054-783709 ต่อ 133

กองสาธารณสุขฯ

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

054-783709 ต่อ 141

งานธุรการกองสาธารณสุขฯ

054-783709 ต่อ 142

กองการศึกษาฯ

ผอ.กองการศึกษาฯ/งานธุรการกองการศึกษา

054-783709 ต่อ 151

ผู้บริหาร

นายก

054-783709 ต่อ 211

รองนายก นางพวงแก้ว พรมมิ

054-783709 ต่อ 212

รองนายก นายบุญเลย นุราช

054-783709 ต่อ 213

เลขาฯนายก

054-783709 ต่อ 214

ปลัดฯ

054-783709 ต่อ 222

รองปลัด

054-783709 ต่อ 223

ศูนย์กฏหมาย

054-783709 ต่อ 224

กิจการสภา

054-783709 ต่อ 225

 ศูนย์ อปพร. ตำบลฝายแก้ว

054-783710

 

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว