ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
270
เดือนนี้
4,769
เดือนที่แล้ว
1,943
ปีนี้
9,047
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
62,280
ไอพี ของคุณ
34.238.189.240
นางยุพิน แสนยะเสนีย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางกนกวรรณ นิลคง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางเกษร อะทะไชย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นายสมพงษ์ ภัทรเคหะ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นางสาวพิสมัย กัตติยา
เจ้าพนักงานทันตสาธารสุขชำนาญงาน


นางพัทธนันท์ พันธะยอด
พนักงานช่วยเหลือคนไข้