ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
101
เดือนนี้
771
เดือนที่แล้ว
3,256
ปีนี้
17,016
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
70,249
ไอพี ของคุณ
44.200.145.223
นางอาริดา เอี่ยมพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวนงนุช จันทวงค์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวมาลี ขาเหล็ก
ครู


นางจันทรา เสาวมาลย์
ครู


นางเมตตา เพชรดิน
ครู


นางสาวรัตติกาล ซอระสี
ครู


นางเดือนรัตน์ ขัดแก้ว
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางนิตยาภรณ์ ดาบแก้ว
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางสาววิลาวัลย์ อามาตย์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางสาวพิมพา ยะขัติ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางสาวอรุณรัตน์ จินะ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางเสาวภา ศูนย์พานิช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวจิรัชญา สุฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวเรืองนิตย์ พังจันทร์ตา
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)


{{--cookie zone--}}