ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
116
เดือนที่แล้ว
4,030
ปีนี้
29,910
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
83,143
ไอพี ของคุณ
3.239.59.31
1
 พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , ประธานสภา, สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เข้าร่วมประชุมสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดน่าน (สัญจร) ครั้งที่ 2/2566,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566 พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , ประธานสภา, สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เข้าร่วมประชุมสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดน่าน (สัญจร) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

02 ตุลาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษียณมีดีตำบลฝายแก้ว กิจกรรมการจัดนิทรรศการจัดแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุตำบลฝายแก้ว",องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
ในวันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษียณมีดีตำบลฝายแก้ว ร่วมจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในพื้นที่ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาทักษะชีวิต (Soft Skills) และทักษะการบริหารจัดการ (Management Skills) สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม "กิจกรรมการจัดนิทรรศการจัดแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุตำบลฝายแก้ว"
 สนับสนุนโดย..วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมผู้สูงอายุตำบลฝายแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว
29 กันยายน 2566

องค์การบริการส่วนตำบลฝายแก้ว นำโดย นางศรีแพร ศรีวรษา พร้อมด้วยนายชัชพงศ์ กุลเทพพรม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และหัวหน้าสำนักปลัด พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 29 กันยายน,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริการส่วนตำบลฝายแก้ว นำโดย นางศรีแพร ศรีวรษา พร้อมด้วยนายชัชพงศ์ กุลเทพพรม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และหัวหน้าสำนักปลัด พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

28 กันยายน 2566

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนประกาศย่านชุมชนเก่าบ้านท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม อันควรอนุรักษ์ (มรดกจังหวัด) ปี 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

27 กันยายน 2566

นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านบ้านน้ำต้วน หมู่ที่ 8,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านบ้านน้ำต้วน หมู่ที่ 8 ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.ฝายแก้ว ณ บ้านน้ำต้วน หมู่ที่ 8 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

27 กันยายน 2566

 นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักปลัดอบต.ฝายแก้ว ร่วมมอบสื่อและวารสารของมูลนิธิเพื่อนหญิงให้กับ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย /โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านฝายแก้ว ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
ในวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักปลัดอบต.ฝายแก้ว ร่วมมอบสื่อและวารสารของมูลนิธิเพื่อนหญิงให้กับ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย /โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านฝายแก้ว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบุปผาราม ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 
26 กันยายน 2566

 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลฝายแก้ว ร่วมประชุมหารือ  ครั้งที่ 1/2566,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลฝายแก้ว ครั้งที่ 1/2566 ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

25 กันยายน 2566

นายบุญมี ถือพัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เข้าร่วมงานประเพณีแข่งเรือทานสลากภัต วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร(ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566) ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2566 (ที่ผ่านมา) นายบุญมี ถือพัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เข้าร่วมงานประเพณีแข่งเรือทานสลากภัต วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร(ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566) รอบนัดเปิดสนาม ณ เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 
24 กันยายน 2566

พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านบ้านท่าล้อ  หมู่ที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2566 (ที่ผ่านมา) พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านบ้านท่าล้อ หมู่ที่ 1ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.ฝายแก้ว ณ บ้านบ้านท่าล้อ หมู่ที่ 1 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

24 กันยายน 2566

พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านบ้านหัวเวียงเหนือ หมู่ที่ 6 ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2566 (ที่ผ่านมา) พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านบ้านหัวเวียงเหนือ หมู่ที่ 6 ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.ฝายแก้ว ณ บ้านบ้านหัวเวียงเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

23 กันยายน 2566

พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านฝายแก้ว หมู่ที่ 3 ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านฝายแก้ว หมู่ที่ 3 ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.ฝายแก้ว ณ บ้านฝายแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

22 กันยายน 2566

พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วยนางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านห้วยคำ หมู่ที่ 11 ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วยนางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านห้วยคำ หมู่ที่ 11 ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บ้านห้วยคำ หมู่ที่ 11 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

22 กันยายน 2566

นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านแสงดาว หมู่ที่ 17 ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านแสงดาว หมู่ที่ 17 ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.ฝายแก้ว ณ บ้านแสงดาว หมู่ที่ 17 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

21 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว นำโดยพ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วยคณะบริหาร / ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น  /อาสาสมัครสาธารณสุข  - อถล.  พนักงานและลูกจ้าง อบต.ฝายแก้ว และประชาชนตำบลฝายแก้ว จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการถนน,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

เมื่อวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 (ที่ผ่านมา) องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว นำโดยพ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วยคณะบริหาร / ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น /อาสาสมัครสาธารณสุข - อถล. พนักงานและลูกจ้าง อบต.ฝายแก้ว และประชาชนตำบลฝายแก้ว จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ครั้งที่ 2/2566 พร้อมกันทั้งจังหวัด จำนวน 120 คน เก็บขยะสองข้างทางทั้งถนนสายหลักถนนพุทธบูชาตั้งแต่สะพานพัฒนาภาคเหนือ ถึงบ้านฝายแก้ว ระยะทางรวม 6 กิโลเมตร (ไป-กลับ) เก็บขยะได้ 50 กิโลกรัม และร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning day ในสำนักงานอบต.ฝายแก้ว

20 กันยายน 2566

 พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านแสงดาว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันอังคาร ที่19 กันยายน 2566 พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านแสงดาว ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.ฝายแก้ว ณ บ้านแสงดาว หมู่ที่ 2 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

19 กันยายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 19  (277 รายการ)

{{--cookie zone--}}