ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ข่าวกิจกรรม

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
352
เดือนที่แล้ว
2,335
ปีนี้
2,687
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
55,920
ไอพี ของคุณ
3.236.80.119
1
ร่วมพิธีเปิดงาน "โครงการจัดนิทรรศการผลงานวิชาการครูศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก สร้างชาติ จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อม ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และคณะครูสังกัดกองการศึกษาฯ อบต.ฝายแก้ว ร่วมพิธีเปิดงาน "โครงการจัดนิทรรศการผลงานวิชาการครูศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก สร้างชาติ จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณศนูย์หัตถศิลป์ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

27 มกราคม 2566

จัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฝายแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

วันพุธที่25 มกราคม2566 รองศรีแพร ศรีวรษา ได้เป็นประธานการจัดทำแผนสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฝายแก้ว ณรพ.สต.บ้านบุปผาราม

25 มกราคม 2566

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

25 มกราคม 2566

การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
ในวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วย ผอ.กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.ฝายแก้ว ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 4 ราย โดยได้รับงบประมาณสนันสนุนจาก กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดน่าน
 
23 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเนื่องจากกรณีเกิดอัคคีภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว นำโดย นายชัชพงศ์ กุลเทพรม เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และเจ้าหน้าที่ อบต.ฝายแก้ว ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเนื่องจากกรณีเกิดอัคคีภัยแก่ นางกัลป์ยาภัสร์ จันทร์ธนโชติกุล บ้านเลขที่ 84 หมู่ 17 ( บ้านแสงดาวพัฒนา) ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

19 มกราคม 2566

 มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวให้แก่ ผู้พิการทางการมองเห็น,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวให้แก่ ผู้พิการทางการมองเห็น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของอบต.ฝายแก้ว จำนวน 4 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

19 มกราคม 2566

นางศรีแพร  ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ร่วม มอบขนม (เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ),องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
ในวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ร่วมมอบขนม (เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ) ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
โรงเรียนบ้าน หัวเวียงเหนือ
โรงเรียนบ้าน ห้วยไฮ และบ้านนิคม
(ศพดทั้ง 4 แห่ง) ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
16 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดยจัดให้มีการศึกษา เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก ผู้ซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า และเป็นกำลังของชาติในอนาคต อันควรที่จะมีการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้การดูแลเอาใจใส่ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

14 มกราคม 2566

ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. น. พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว มอบหมายให้ นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลาง จังหวัดน่าน

12 มกราคม 2566

เข้าร่วมการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริก บ้านหัวเวียงเหนือ และการทำแหนมตุ้ม บ้านน้ำต้วน ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ ริพล นักพฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริก บ้านหัวเวียงเหนือ และการทำแหนมตุ้ม บ้านน้ำต้วน พร้อมให้คำแนะนำการต่อยอด และแหล่งเงินทุน... โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเพียง

12 มกราคม 2566

ร่วมการฝึกอบรมการจีบผ้าการผูกผ้า ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านแหด ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันพุธ ที่ 10 มกราคม 2566. พ.ต.ท. ประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วย นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว นำข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เข้าร่วมการฝึกอบรมการจีบผ้าการผูกผ้า ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านแหด ซึ่งได้รับการสนับสุนนโครงการจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเพียง (กศน.อำเภอภูเพียง) เพื่อพัฒนาทักษะจีบผ้า ผูกผ้า ในการนำไปปฏิบัติงานในโอกาสต่างๆ และพัฒนาเป็นอาชีพเสริมต่อไป

11 มกราคม 2566

ศูนย์ข่วยเหลือสังคมตำบลฝายแก้ว ออกบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่บ้านดงป่าสัก (ห้วยก๋วง),องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว นำโดยนางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และ นายชัชพงศ์ กุลเทพรม เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ร่วมกับศูนย์ข่วยเหลือสังคมตำบลฝายแก้ว รพ.สต.บ้านดงป่าสัก เจ้าหน้าที่ อบต.ฝายแก้ว และผู้นำชุมชนบ้านดงป่าสัก ออกบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่บ้านดงป่าสัก (ห้วยก๋วง)

06 มกราคม 2566

ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในระดับตำบล ตำบลฝายแก้ว จากเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน และ สมาชิกสภา อบต.ฝายแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในระดับตำบล ตำบลฝายแก้ว จากเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

05 มกราคม 2566

ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายก องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร จนท.ตำรวจ /ท้องที่ท้องถิ่น/ฝ่ายปกครองอำเภอภูเพียง/อปพร.อบต.ฝายแก้ว/กู้ชีพกู้ภัย อบต.ฝายแก้ว ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านซึ่งมีเป้าหมายสำคัญของการดำเนินการดังกล่าว คือการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด รวมถึงได้มอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงานในสังกัดได้เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความอบอุ่นใจแก่ประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปมา

29 ธันวาคม 2565

พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายก องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร จนท.ตำรวจ /ท้องที่ท้องถิ่น/ฝ่ายปกครองอำเภอภูเพียง/อปพร.อบต.ฝายแก้ว/กู้ชีพกู้ภัย อบต.ฝายแก้ว ร่วมต้อนรับ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายก องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร จนท.ตำรวจ /ท้องที่ท้องถิ่น/ฝ่ายปกครองอำเภอภูเพียง/อปพร.อบต.ฝายแก้ว/กู้ชีพกู้ภัย อบต.ฝายแก้ว ร่วมต้อนรับ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับ จนท.ตำรวจ /ท้องที่ท้องถิ่น/ฝ่ายปกครองอำเภอภูเพียง/อปพร.อบต.ฝายแก้ว/กู้ชีพกู้ภัย อบต.ฝายแก้ว ในการปฎิบัติหน้าที่ ดังกล่าว เพื่อเป็นการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

29 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (123 รายการ)