ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
270
เดือนนี้
4,769
เดือนที่แล้ว
1,943
ปีนี้
9,047
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
62,280
ไอพี ของคุณ
34.238.189.240
ลำดับรายการวันที่
1การตรวจสอบรายงานทางการเงิน 16 ก.พ. 2566
2รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256611 ม.ค. 2566
3รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 25655 ม.ค. 2566
4รายงานงบแสดงฐานะการเงินงบประกอบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256526 ธ.ค. 2565
5รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 25652 ธ.ค. 2565
6แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256511 พ.ย. 2565
7รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 25653 พ.ย. 2565
8รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 25653 ต.ค. 2565
9รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 25651 ก.ย. 2565
10รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 25655 ส.ค. 2565
11รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 25655 ก.ค. 2565
12รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 25656 มิ.ย. 2565
13รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 25655 พ.ค. 2565
14รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 25657 เม.ย. 2565
15รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25654 มี.ค. 2565
16รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 25654 ก.พ. 2565
17 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 256431 ธ.ค. 2564
18งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256427 ธ.ค. 2564
19 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25641 ธ.ค. 2564
20 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 25641 พ.ย. 2564

1 2 3   >>  >|