ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
116
เดือนที่แล้ว
4,030
ปีนี้
29,910
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
83,143
ไอพี ของคุณ
3.239.59.31
ลำดับรายการวันที่
1สรุปผลรายงานสถิติผู้มาใช้บริการ24 มิ.ย. 2562
2แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร24 มิ.ย. 2562
3คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC24 มิ.ย. 2562
4แผนการป้องกันการทุจริต24 มิ.ย. 2562
5แผนพัฒนาท้องถิ่น24 มิ.ย. 2562
6รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี24 มิ.ย. 2562
7แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254024 มิ.ย. 2562
8การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 254024 มิ.ย. 2562
9รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว24 มิ.ย. 2562
10รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 24 มิ.ย. 2562
11สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)24 มิ.ย. 2562
12แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม24 มิ.ย. 2562
13แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร24 มิ.ย. 2562
14แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน24 มิ.ย. 2562
15ขั้นตอนการใช้บริการ24 มิ.ย. 2562
16กฏหมายที่เกี่ยวข้อง24 มิ.ย. 2562
17พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 254024 มิ.ย. 2562
18งบประมาณรายจ่ายประจำปี24 มิ.ย. 2562
19กระดานความคิดเห็น22 มิ.ย. 2562

1

{{--cookie zone--}}