ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
101
เดือนนี้
771
เดือนที่แล้ว
3,256
ปีนี้
17,016
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
70,249
ไอพี ของคุณ
44.200.145.223
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ24 มิ.ย. 2562
2สรุปผลรายงานสถิติผู้มาใช้บริการ24 มิ.ย. 2562
3แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร24 มิ.ย. 2562
4ประกาศราชกิจจานุเบกษา24 มิ.ย. 2562
5คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC24 มิ.ย. 2562
6ประกาศคณะรัฐมนตรี24 มิ.ย. 2562
7แผนการป้องกันการทุจริต24 มิ.ย. 2562
8แผนพัฒนาท้องถิ่น24 มิ.ย. 2562
9รายงานงบประมาณหรือรายจ่ายประจำปี24 มิ.ย. 2562
10แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254024 มิ.ย. 2562
11การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 254024 มิ.ย. 2562
12รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว24 มิ.ย. 2562
13รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 24 มิ.ย. 2562
14สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)24 มิ.ย. 2562
15แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม24 มิ.ย. 2562
16แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร24 มิ.ย. 2562
17แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน24 มิ.ย. 2562
18ขั้นตอนการใช้บริการ24 มิ.ย. 2562
19กฏหมายที่เกี่ยวข้อง24 มิ.ย. 2562
20พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 254024 มิ.ย. 2562

1 2   >>  >|

{{--cookie zone--}}