ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
454
เมื่อวานนี้
238
เดือนนี้
977
เดือนที่แล้ว
4,170
ปีนี้
38,811
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
92,044
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/ 2566 15 ก.ย. 2566
2รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี  พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/ 2566 5 ก.ย. 2566
3รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี  พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/ 2566 15 ส.ค. 2566
4รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี  พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/ 2566 3 ส.ค. 2566
5รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/25669 พ.ค. 2566
6รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/256617 ก.พ. 2566
7รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/25659 ก.พ. 2566
8รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/256519 ธ.ค. 2565
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/256510 ต.ค. 2565
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/25654 ส.ค. 2565
11รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/256511 ก.ค. 2565
12รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/25657 ก.ค. 2565
13รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/256512 พ.ค. 2565
14รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/256522 เม.ย. 2565
15รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/256520 เม.ย. 2565
16รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/256510 ม.ค. 2565
17รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ครั้งแรก 30 ธ.ค. 2564
18รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/256425 ต.ค. 2564
19รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/256413 ส.ค. 2564
20รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/25642 ส.ค. 2564

1 2   >>  >|

{{--cookie zone--}}