ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ข่าวกิจกรรม

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
352
เดือนที่แล้ว
2,335
ปีนี้
2,687
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
55,920
ไอพี ของคุณ
3.236.80.119
ลำดับรายการวันที่
1แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3,7,9,12,15,17 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านจำนวน15 ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,157 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน4 ม.ค. 2566
2แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง 10.50 เมตร ยาว 10.50 เมตร สูง 3.30 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงป่าสัก องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน4 ม.ค. 2566
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงกันดิน บ้านฝายแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน30 มิ.ย. 2565
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น บ้านคั้งถี่ หมู่ที่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน30 มิ.ย. 2565
5แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 256528 ม.ค. 2565
6แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รพ.สต.ตำบล ทั้ง 3 แห่ง11 พ.ย. 2564
7แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25649 เม.ย. 2564
8แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประเภทอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 4 โครงการ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน25 ธ.ค. 2563
9แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประเภทอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 โครงการ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน25 ธ.ค. 2563
10แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัานทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 - บ้านแหด หมู่ที่ 12 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน24 พ.ย. 2563
11แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งพัง จำนวน 2 โครงการ บ้านทุ่งน้อย หมุ่ที่ 4 และ บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน17 พ.ย. 2563
12แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ Over Lay จำนวน 2 โครงการ บ้านน้ำใส ม.5 และ บ้านบุปผาราม ม.9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน12 พ.ย. 2563
13แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านน้ำต้วน หมู่ที่ 8 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน10 พ.ย. 2563
14แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ประจำปีงบประมาณ 256424 ก.ย. 2563
15แผนการจัดซื้อจัดจ้างถนนลาดยางแบบ Over Lay จำนวน 3 โครงการ4 ก.ย. 2563
16แผนการจัดซื้อจัดจ้างขุดลอก 5 โครงการ หมู่ที่ 3,9,12,15,1615 มิ.ย. 2563
17แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 256310 มิ.ย. 2563
18แผนจัดซื้อจัดจ้างขุดลอกลำห้วยฝายขยอม ม.15 และปรับปรุงฝายห้วยแหดน้อย บ้านแหด ม.12 ประจำปี 256310 มิ.ย. 2563
19แผนจัดซื้อจัดจ้างถนนลาดยาง ม.3-ม.10 ประจำปี 256310 มิ.ย. 2563
20แผนจัดซื้อจัดจ้างถนนลาดยาง ม.17-ม.4 ประจำปี 256310 มิ.ย. 2563

1 2   >>  >|