ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
388
เมื่อวานนี้
238
เดือนนี้
977
เดือนที่แล้ว
4,170
ปีนี้
38,811
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
92,044
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174
ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.256624 พ.ย. 2566
2คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.256624 พ.ย. 2566
3คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.256624 พ.ย. 2566
4คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.256624 พ.ย. 2566
5คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.256624 พ.ย. 2566
6คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.256624 พ.ย. 2566
7แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256630 พ.ค. 2566
8รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256513 มี.ค. 2566
9คู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ปี 256613 มี.ค. 2566
10การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 256528 มี.ค. 2565
11แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256518 มี.ค. 2565
12แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25641 พ.ย. 2564
13การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25649 เม.ย. 2564

1

{{--cookie zone--}}