ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
116
เดือนที่แล้ว
4,030
ปีนี้
29,910
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
83,143
ไอพี ของคุณ
3.239.59.31
ลำดับรายการวันที่
1ขั้นตอนจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง30 มี.ค. 2564
2คู่มือการให้บริการ (กองช่าง)10 มิ.ย. 2563
3คู่มือการให้บริการ (กองคลัง)10 มิ.ย. 2563
4คู่มือการให้บริการ (พัฒนาชุมชน)10 มิ.ย. 2563
5คู่มือการให้บริการ (ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)10 มิ.ย. 2563
6คู่มือการให้บริการ กระบวนการให้คำปรึกษา แนะนำในด้านกฏหมาย 10 มิ.ย. 2563
7คู่มือการให้บริการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 10 มิ.ย. 2563
8คู่มือการให้บริการ ตารางการเก็บขยะหมู่บ้านตำบลฝายแก้ว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)10 มิ.ย. 2563
9คู่มือการให้บริการ รูปแผนผังขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัตราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)10 มิ.ย. 2563
10คู่มือการให้บริการ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายแก้ว)10 มิ.ย. 2563
11คู่มือการให้บริการ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงป่าสัก)10 มิ.ย. 2563
12คู่มือการให้บริการ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุปผาราม)10 มิ.ย. 2563
13ขั้นตอนการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว7 มิ.ย. 2562
14ขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร6 มิ.ย. 2562
15ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร6 มิ.ย. 2562
16คำขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร หรือ สะสมอาหาร สาธารณสุข6 มิ.ย. 2562
17คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สาธารณสุข6 มิ.ย. 2562
18ขั้นตอนจัดเก็บภาษีป้าย6 มิ.ย. 2562

1

{{--cookie zone--}}