ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
452
เมื่อวานนี้
238
เดือนนี้
977
เดือนที่แล้ว
4,170
ปีนี้
38,811
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
92,044
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผละคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 256624 ต.ค. 2566
2มาตราการป้องกันการรับสินบน12 เม.ย. 2566
3มาตราการการตรวจสอบใช้ดุลยพินิจ12 เม.ย. 2566
4มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม12 เม.ย. 2566
5 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง12 เม.ย. 2566
6 มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว12 เม.ย. 2566
7 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256612 เม.ย. 2566
8รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 25656 ธ.ค. 2565
9รายงานผละคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 25656 ธ.ค. 2565
10รายงานผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 25643 ก.พ. 2565
11รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 25643 ก.พ. 2565
12คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว 17 มิ.ย. 2563
13ประกาศ เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 17 มิ.ย. 2563

1

{{--cookie zone--}}