ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
270
เดือนนี้
4,769
เดือนที่แล้ว
1,943
ปีนี้
9,047
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
62,280
ไอพี ของคุณ
34.238.189.240
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 และสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256614 มี.ค. 2566
2รายงานผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 และสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม 256613 ก.พ. 2566
3รายงานผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 และสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 25655 ม.ค. 2566
4รายงานผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 และสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 256514 ธ.ค. 2565
5รายงานผลการดำเนินงานตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 และสถิติการให้บริการประจำเดือน ตุลาคม 2565 8 พ.ย. 2565
6รายงานผลการดำเนินงานตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558และสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 25656 ต.ค. 2565
7รายงานผลการดำเนินงานตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558และสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25656 ต.ค. 2565
8รายงานผลการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก (ประจำเดือน สิงหาคม 2565)7 ก.ย. 2565
9รายงานผลการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก (ประจำเดือน กรกฎาคม 2565)5 ส.ค. 2565
10รายงานผลการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก (ประจำเดือน มิถุนายน 2565)8 ก.ค. 2565
11 รายงานผลการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก (ประจำเดือน พฤษภาคม 2565) 7 มิ.ย. 2565
12รายงานผลการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก (ประจำเดือน เมษายน 2565)11 พ.ค. 2565
13รายงานผลการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก (ประจำเดือน มีนาคม 2565) 5 เม.ย. 2565
14รายงานผลการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565)8 มี.ค. 2565
15 รายงานผลการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก (ประจำเดือน มกราคม 2565)9 ก.พ. 2565
16รายงานผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 25643 ม.ค. 2565
17รายงานสถิติการใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล และผู้มาขอข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ 25643 ธ.ค. 2564
18รายงานผลการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก (ประจำเดือน ธันวาคม 2564)2 ธ.ค. 2564
19รายงานผลการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564)2 พ.ย. 2564
20รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ห้วงครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ 256420 ต.ค. 2564

1 2 3   >>  >|