ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
116
เดือนที่แล้ว
4,030
ปีนี้
29,910
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
83,143
ไอพี ของคุณ
3.239.59.31


หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบใบขอยืมพัสดุ (งานพัสดุ) 28 เม.ย. 2563กองคลังDownload
แบบขอรับการสนับสนุนน้ำ (งานป้องกันและบรรเทาฯ) 17 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
แบบคำขอรับเงินศพผู้สูงอายุ (งานพัฒนาชุมชน) 17 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องทะเบียนเกษตรกร (งานเกษตร) 17 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องทุกข์ร้องเรียนด้วยตนเอง ((งานนิติกร) 17 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องทุกข์ร้องเรียนโทรศัพท์ (งานนิติกร) 17 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
แบบยื่นความจำนงด้านปศุสัตว์ (งานเกษตร) 17 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย (งานป้องกันและบรรเทาฯ) 17 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
แบบบสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง (งานเกษตร) 17 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน (งานนิติกร) 17 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช (งานเกษตร) 17 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
ใบขอสูบน้ำ (งานเกษตร) 17 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (งานพัฒนาชุมชน) 17 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
ลงทะเบียนเบี้ยความพิการ (งานพัฒนาชุมชน) 17 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผูัสูงอายุ (งานพัฒนาชุมชน) 17 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
แบบแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ (งานเกษตร) 17 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
คำขอจดทะเบียน (งานจัดเก็บรายได้) 17 มิ.ย. 2562กองคลังDownload
คำร้องขอแจ้งยกเลิกกิจการ (งานจัดเก็บรายได้) 17 มิ.ย. 2562กองคลังDownload
คำร้องทะเบียนพาณิชย์ (งานจัดเก็บรายได้) 17 มิ.ย. 2562กองคลังDownload
คำร้องทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้) 17 มิ.ย. 2562กองคลังDownload
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

{{--cookie zone--}}